„Żołnierze Wyklęci” byli uczestnikami polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej.

Na kartach historii

Powstanie powojennego podziemia niepodległościowego było naturalną kontynuacją działań niepodległościowych z okresu okupacji niemieckiej. Tysiące konspirantów – "Żołnierzy Wyklętych", działało na rzecz obrony społeczeństwa polskiego przeciwko siłom komunistycznej władzy, narzuconej przez sowietów. Przez zwalczający ich reżim nazywani byli „bandytami” i „faszystami”. Zakłamywano ich historie, wypaczano cel, o który walczyli, starano się wymazać ich ze społecznej pamięci. Zbiorowość „Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za przywiązanie do tradycji niepodległościowej cenę najwyższą spośród wszystkich grup, środowisk walczących o wolną demokratyczną Polskę. To ponad 5 tysięcy osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci, ponad 21 tys. zmarłych i zamordowanych w więzieniach (w tym większość to członkowie konspiracji). To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji ciągnących się przez pierwsze 10 powojennych lat, zamordowanych bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około 20 tys.). To ponad 250 tys. osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowanych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie obywatelami II kategorii w PRL. Ustanowienie w 2011 roku 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” stanowi potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spotkanie osadzonych z historią "Żołnierzy Wyklętych"

W dniu 11 października 2023 r. skazani odbywajacy karę w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie uczestniczyli w prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną na temat podziemia niepodległościowego w powojennej Polsce, prowadzonej przez Prezesa Fundacji im. Kazimierza Wielkiego. Osadzeni mieli okazję poznać bliżej historię "Żołnierzy Wyklętych" na Lubelszczyźnie. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć realizowanych na terenie tutejszej jednostki, które mają na celu podniesienie świadomości patriotycznej osadzonych oraz wiedzy dotyczycącej przeszłości naszej ojczyzny. Podejmowane działania mają kształtować patriotyczne postawy poprzez ukazywanie przykładów bohaterstwa, poświęcenia i odwagi Polaków.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

                          mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej