9 stycznia- 96. rocznica powstania Ligi Ochrony Przyrody

Tradycja ochrony przyrody w Polsce sięga X wieku, kiedy pojawiały się pierwsze dekrety dotyczące chronienia niektórych gatunków zwierząt i roślin. Przez następne stulecia rozumienie przyrody i podejście do jej ochrony ewoluowało. Pomimo tych wysiłków nie udało się uratować niektórych gatunków jak tury, tarpany czy żubry. Decyzja w sprawie utworzenia Ligi Ochrony Przyrody zapadła już w 1927 roku. Pierwszy zjazd organizacji miał miejsce 9 stycznia 1928 roku. Dzisiaj LOP współpracuje z licznymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi, jak Międzynarodowa Koalicja „Wolontariusze Przyrody” (CVA), Europa Nostra oraz Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt (WSPA). Jest m.in. członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). LOP prowadzi również Europejskie Centrum Ekologiczne, które jest inicjatorem i realizatorem Europejskiej Zielonej Karty (European Green Card), która spotkała się
ze znaczącym zainteresowaniem instytucji krajowych i międzynarodowych. Zadanie
m LOP jest ochrona przyrody oraz otaczanie jej opieką, oddziaływanie środkami prawnymi na instytucje, podmioty gospodarcze i osoby nie przestrzegające obowiązujących przepisów i zasad ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego.

 

W związku z kolejną rocznicą utworzenia organizacji osadzeni mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie z pracownikami Nadleśnictwa Krasnystaw. W trakcie zajęć poznali historię powstania i zakres działania Ligi Ochrony Przyrody, charakterystykę obszarów leśnych otaczających miasto oraz specyfikę pracy leśników. Prowadzący przybliżyli uczestnikom wiedzę na temat chronionych gatunków na tym terenie oraz istniejących osobliwości przyrodniczych. Była to też okazja do poznania atutów ścieżki przyrodniczej w szkółce "Borek", Alei 100 dębów oraz ścieżki przyrodniczej "Wodny Dół", które są niewątpiliwymi atrakcjami turystycznymi i dydaktycznymi na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw. Spotkanie miało na celu uswiadomienie uczestnikom roli ochrony przyrody w naszym życiu codziennym oraz zachęcenie do spędzania czasu z wykorzystaniem jej zasobów.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Urszula Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej