Tegoroczna 53. edycja odbędzie się pod hasłem – „Zainwestuj w naszą planetę”. Obchody Dnia Ziemi służą budowaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, a także podejmowaniu konkretnych działań.

Działania skazanych na rzecz ochrony środowiska

Dnia 21 kwietnia 2023 r. ośmiu osadzonych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyło w akcji sprzątania lasu, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współpracy Nadleśnictwa Krasnystaw. Skazani zadbali o czystość jednej ze ścieżek edukacyjnych w lesie Borek. Uczestniczyli również w prowadzonych przez leśników zajęciach edukacyjnych.

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie osoby odbywające karę pozbawienia wolności stale uczestniczą w selektywnej zbiórce odpadów, biorą udział w akcjach ekologicznych oraz piszą audycje promujące postawy ekologiczne.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

To największe międzynarodowe święto ekologiczne. Powstało ponad 50 lat temu, aby uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska i świadomość pogłębiającego się kryzysu. Przypominamy, co można zrobić dla Ziemi, jak można dbać o naszą planetę, kiedy obchodzony jest jej dzień i jakie są skutki globalnego ocieplenia.

Tekst: st. chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: ppor. Urszula Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej