Informujemy, rekrutujemy, kształcimy... Funkcjonariusze krasnostawskiej jednostki penitencjarnej aktywnie angażują się w działania promujące nabór do Służby Więziennej oraz edukację w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Spotkania z uczniami klas maturalnych

Zespoły funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odwiedziły wszystkie szkoły ponadpodstawowe powiatu krasnostawskiego, spotykając się z uczniami klas maturalnych. W trakcie rozmów z młodzieżą, która w niedługim czasie stanie przed wyborem przyszłej drogi zawodowej, funkcjonariusze informowali o możliwościach, zasadach oraz korzyściach wynikających z wstąpienia w szeregi Służby Więziennej, a także kontynuowania kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Uczelni i otrzymali materiały promujące nabór do Służby Więziennej. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

 

Stoiska promocyjne

W ramach podejmowanych działań promocyjno-informacyjnych zorganizowane zostały stoiska rekrutacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie oraz Urzędzie Miasta Krasnystaw. Funkcjonariusze w trakcie bezpośrednich spotkań informowali osoby odwiedzające te instytucje o prowadzonym naborze do Służby oraz ofercie kształcenia na Uczelni, rozpowszechniając jednocześnie materiały promocyjne z tym związane.

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej