W dniu 6 czerwca 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie wzięli udział w organizowanym na terenie tutejszej jednostki spotkaniu z przedstawicielami Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w ramach ogólnopolskich programów „W Służbie Prawu” i „W Służbie Ojczyźnie”.

W Służbie Prawu”

Realizowane w ramach programu zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. W czasie takich spotkań mamy szansę przybliżyć młodzieży specyfikę służby w Naszej formacji. Ponadto wskazujemy na negatywne konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących norm prawnych oraz przestrzegamy przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z wymiarem sprawiedliwości. W trakcie wizyty młodzież miała okazję zapoznać się z elementami prawa karnego, poznać jego funkcję oraz zasady odpowiedzialności karnej. Funkcjonariusze Służby Więziennej zwrócili również uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że łamanie prawa może wpłynąć na ich życie w przyszłości. Uświadamiamy, że pobyt w izolacji penitencjarnej jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Uczniowie mieli okazję zobaczyć uzbrojenie i umundurowanie stosowane przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby.


„W Służbie Ojczyźnie”

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest edukacja młodzieży związana z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowana poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w zajęciach na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej. W ich czasie zapoznano ich z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią, skutecznego celowania oraz obowiązkami użytkownika uzbrojenia.


Nabór do Służby Więziennej

W czasie spotkania uczniów zapoznano z możliwościami jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej oraz profitami wynikającymi z wyboru takiej ścieżki zawodowej. Wskazano również warunki jakie musi spełniać kandydat do służby w naszej formacji. Ponadto zapoznano młodzież z bogatą ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz wskazano korzyści płynące z wybrania tej formy dalszej edukacji.

 

Opracowanie: Zespół prasowy Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej