W dniu 2 grudnia 2023 r. osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze

Hitoria obozu w Sobiborze

Niemiecki obóz zagłady w Sobiborze powstał na przełomie kwietnia i maja 1942 r., jako drugi, po Bełżcu, ośrodek eksterminacji Żydów w ramach „Aktion Reinhardt”. Obóz wybudowano przy stacji kolejowej Sobibór, w lesie, który gwarantował odizolowanie tego miejsca od ewentualnych świadków. Całością obozu zarządzał komendant, któremu podlegała załoga złożona z funkcjonariuszy SS. Pierwsze transporty do obozu zagłady w Sobiborze przybyły prawdopodobnie już pod koniec marca albo na początku kwietnia 1942 r. Od maja tego roku rozpoczął się systematyczny proces zagłady, który trwał do końca czerwca. Do obozu przywożono wówczas Żydów z części dystryktu lubelskiego. Jednocześnie zaczęto też kierować tutaj transporty z Żydami z Austrii, Niemiec, Czech i Słowacji. Przyjmuje się, że w obozie zagłady w Sobiborze zostało zamordowanych 180 000 Żydów. Ponad połowę ofiar stanowili Żydzi polscy. Pozostali to obywatele różnych państw europejskich okupowanych przez III Rzeszę.

Edukacja historyczna

W dniu 2 grudnia 2023 r. skazani z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie mieli okazję poznać historię Holokaustu w bezpośredni sposób, zwiedzając Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiorze. Wyjazd został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracyjnym "MAGNUM BONUM" z/s w Krasnymstawie oraz administracją Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. W trakcie wizyty osadzeni zapoznali się z muzealną wytawą oraz zwiedzili teren obozu, co pozwoliło namacalnie poznać kontekst i skalę zagłady Żydów w tym miejscu. Bliskie spotkanie z historią przyczyniło się do wzbudzenia głębszych reflekscji wśród uczestników. Rozmowy na temat przyczyn i okoliczności Holokaustu były początkiem dyskusji na temat zapobiegania ludobójstwu oraz konieczności ochrony Praw Człowieka, którego godne życie jest najwyższą wartością.

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska, mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej