W dniu 29 maja 2023 roku grupa studentów kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie wraz z opiekunem, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Nauka w praktyce

Celem wizyty studentów w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie było zapoznanie ze specyfiką służby w jednostce penitencjarnej, przeznaczonej dla recydywistów penitencjarnych. Ponadto w trakcie spotkania funkcjonariusze krasnostawskiego aresztu przybliżyli młodzieży: historię, przeznaczenie oraz specyfikę służby w poszczególnych działach jednostki, w szczególności w pionie penitencjarnym i ochrony. Studenci mieli okazję dowiedzieć się także, jak wygląda codzienna praca z osobami pozbawionymi wolności na poszczególnych stanowiskach służbowych, głównie wychowawców, psychologów i oddziałowych. Podczas wizyty w oddziałach mieszkalnych, oglądania pól spacerowych, więziennej kaplicy oraz biblioteki, goście mieli możliwość poznania realnych warunków odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych. Studenci mieli wyjątkowa okazję poznania w praktyce tego, czego uczą się na co dzień w teorii. Kilkugodzinne spotkanie dało im możliwość poznania specyfiki pracy resocjalizacyjnej z recydywistami penitencjarnymi oraz oddziaływań charakterystycznych dla krasnostawskiej jednostki penitencjarnej, takich jak chociażby konkurs poezji więziennej, zatrudnienie, czy wielopłaszczyznowa współpraca z instytucjami pomocowymi i kulturalno – oświatowymi z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego.

 

Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

Realizując założenia Ogólnopolskiej Strategii w trakcie spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, prezentowali plakaty i ulotki reklamujące nabór do służby. Młodzież została poinformowana o kryteriach naboru do służby oraz korzyściach i przywilejach, jakie wynikają ze służby w naszej formacji. Na spotkaniu przedstawiono także możliwości edukacyjne i zawodowe, które można nabyć wybierając naukę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Podczas rozmów ze studentami dało się zauważyć, że temat funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności jest dla nich szczególnie interesujący, a odbyta lekcja z pewnością posłuży im do podjęcia świadomych decyzji dotyczących wstąpienia do służby w naszej formacji po zakończonej nauce na Uniwersytecie.

 

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej