W dniach 12-13 sierpnia 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyły się szkolenia proobronne dla funkcjonariuszy krasnostawskiej jednostki penitencjarnej.

Szkolenia wojskowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej wynikają z zawartego porozumienia pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, a Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Wpisują się one w Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która określa potrzebę tworzenia systemu obrony powszechnej, stanowiącej kompleksową odporność państwa na zagrożenia militarne i niemilitarne. Służba Więzienna jest formacją realizującą szereg istotnych zadań z zakresu bezpieczeństwa państwa. Utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych może być realizowane przy współdziałaniu z innymi służbami.

Szkolenie

Podczas dwudniowego kursu, krasnostawscy funkcjonariusze wzięli udział w zajęciach z zakresu taktyki, topografii, ratownictwa pola walki, szkolenia strzeleckiego, saperskiego i łączności. W trakcie pierwszego dnia zajęć prowadzonych przez żołnierzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze uczyli się podstaw nawigacji w terenie, procedur nawiązywania łączności, pozycji strzeleckich, szyków bojowych i zachowania z bronią palna na polu walki, a także zasad zachowania w przypadku wykrycia min, czy ładunków wybuchowych. Natomiast w drugim dniu szkolenia realizowanym przez instruktorów z Aresztu Śledczego w Lublinie, kadrę Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zapoznano ze specjalistycznym wyposażeniem wykorzystywanym do niesienia pomocy na polu walki oraz zademonstrowano ich poprawne użycie. Przedstawione także zostały zasady bezpiecznego posługiwania się bronią w sytuacjach trudnych.

Cel szkoleń

Realizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej szkolenia z innymi formacjami mundurowymi to bezcenna nauka i wymiana doświadczeń, które pozwalają jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej