W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Dnia Niepodległości.

Uroczysta odprawa z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 23 listopada 2023 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgromadzonym funkcjonariuszom zaprezentowano okolicznościową prezentację dotyczącą bogatej historii związanej z walką o Niepodległość i Suwerenność Polski. W trakcie odprawy funkcjonariusze krasnostawskiej jednostki otrzymali awanse i odznaczenia z rąk płk. Piotra Buraka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie. Wyróżnienia wręczył ppłk. Marcin Czerw Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Awanse i odznaczenia w krasnostawskiej jednostceZ okazji Święta Niepodległości siedmiu funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższe stopnie służbowe oraz jeden został odznaczony Odznaką Brązową „Za zasługi dla więziennictwa”.Dwóch funkcjonariuszy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Oficerów Więziennictwa otrzymało Odznaki 25-lecia SOW.

Na zakończenie uroczystości płk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie pogratulował awansowanym, życzył dalszych awansów i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Opracowanie: szer. Ewelina Stryjek

                       mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej