W dniu 3 maja 2023 roku por. Adrian Małecki Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w obchodach 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Krasnostawskie obchody rozpoczęły się w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Po Mszy Świętej wystąpił zespół Trio Beethovenowskie z Zamościa w repertuarze m.in. Moniuszki i Chopina. Dalsza część uroczystości przeniosła się na plac przy Kościele, gdzie odsłonięto w ramach galerii jednego obrazu w przestrzeni miasta, wydruk Lithuania – cyklu czarno-białych rysunków autorstwa Artura Grottgera, przedstawiających sceny z powstania styczniowego, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kokarda w barwach narodowych

Tradycją jest, by z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, przypinać do piersi biało-czerwone kokardy – symbol dumy z narodowych barw. Kolejny już raz, w ramach realizowanego w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie programu readaptacji społecznej w zakresie kształtowania postaw patriotycznych - "Ojczyzna" osadzeni wykonali kokardy narodowe, które przekazano organizatorom majowych uroczystości. Dzięki temu, każdy z uczestników uroczystości miał możliwość przypiąć na sercu kokardę w narodowych barwach, podkreślając ich znaczenie w dniu Święta Narodowego 3 Maja.

Nowoczesna konstytucja - pierwsza w Europie i druga na świecie

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna konstytucja. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej. Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zniesiono także m.in. "liberum veto", konfederacje i wolną elekcję. Było to wielkie osiągnięcie narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej