Nowo wybudowany pawilon to nie tylko 258 dodatkowych miejsc zakwaterowania dla osób przebywających w izolacji więziennej na terenie krasnostawskiej jednostki penitencjarnej, ale również nowe miejsca pracy w zawodzie funkcjonariusza Służby Więziennej oraz szansa na zwiększenie zatrudnienia wśród skazanych i tym samym korzyści dla lokalnych przedsiębiorców.

Uroczyste otwarcie

Przybyłych na uroczystość otwarcia pawilonu mieszkalnego gości, powitał Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Marcin Czerw. Następnie głos zabrali kolejno dr Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości oraz płk Piotr Sękowski – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Poświęcenia obiektu dokonał Jego Ekscelencja Biskup Archidiecezji Lubelskiej dr Mieczysław Cisło. W dalszej części uroczystości symbolicznego otwarcia budynku penitencjarnego - przecięcia wstęgi dokonali: dr Mieczysław Cisło - Biskup Archidiecezji Lubelskiej, dr Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości, płk Piotr Sękowski – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, mjr Tomasz Zając – Dyrektor Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, ppłk Piotr Burak – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, ppłk Marcin Czerw – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz Andrzej Grygiel – Prezes Zarządu Grupa GRAND.

Wystawa

Po zakończeniu głównej części wydarzenia, grono zaproszonych gości zwiedzało nowo wybudowany pawilon zakwaterowania osadzonych. Uczestnikom wydarzenia towarzyszyła możliwość zapoznania się z wystawą tematyczną dotyczącą etapów powstawania nowo wybudowanego obiektu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, samorządu, lokalnych służb mundurowych oraz duchowieństwa.

Nowy obiekt

Zadanie inwestycyjne w postaci budowy pawilonu mieszkalnego o nazwie „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w Areszcie Śledczym Krasnymstawie” zrealizowano ze środków finansowych zabezpieczonych w ramach programu budowy 2500 miejsc zakwaterowania w latach 2021-2023 pochodzących z budżetu więziennictwa. Zakończono inwestycja w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie jest pierwszą spośród wszystkich prowadzonych inwestycji w okręgu lubelskim. Realizację budowy rozpoczęto w listopadzie 2021 roku, termin planowanego zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Powstały budynek oparty jest na planie podłużnym, zlokalizowanym równolegle do granicy wschodniej. Pawilon mieszkalny to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych w całości podpiwniczony, przykryty stropodachem płaskim. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane zostały pomieszczenia przeznaczone do odwiedzin osadzonych, część magazynowa, i pomieszczenia techniczne. W kondygnacjach nadziemnych zlokalizowano cele mieszkalne dla osadzonych, łaźnie, pokoje wychowawców, pokoje psychologów, pomieszczenie wydawania leków, pomieszczenie rozdziału posiłków, pomieszczenie penitencjarne, kaplicę, natryski z przebieralniami i WC, pomieszczenia na czystą i brudną bieliznę, świetlice oddziałowe, pomieszczenia gospodarcze. W sąsiedztwie budynku zakwaterowania, przy południowej granicy działki zbudowano plac spacerowy z 6 polami. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano podwyższenie istniejącego muru okalającego nowo powstały budynek do wysokości 6m. Na terenie inwestycji w części zachodniej znajdują się istniejące budynki Aresztu Śledczego, plac spacerowy, oraz stanowiska postojowe wzdłuż północnych granic działek. Teren ogrodzony jest murem wraz z posterunkami. Wzdłuż muru wygrodzony jest również pas ochronny dodatkowym wygrodzeniem wewnętrznym.

W nowym budynku znajdują się 62 cele czteroosobowe, 3 cele dwuosobowe, w tym jedna z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych i 4 cele jednoosobowe, w tym dwie posiadające przeznaczenie celi izolacyjnej, co sumarycznie pozwoliło na uzyskanie 258 miejsc zakwaterowania. Na parterze zakwaterowanych będzie 82 osadzonych, natomiast na I i II piętrze po 88 osadzonych. Oprócz cel dla osadzonych budynek zawiera pomieszczenia dozoru oraz pomieszczenie celi zabezpieczającej. Kolorystykę budynku wykonano w tonacji biało – szarej co pozwoliło na podkreślenie nowoczesnej bryły budynku. Powierzchnia zabudowy wynosi 963,46 m2,  powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 3 165,35 m2, zaś powierzchnia całkowita wynosi 3 860,40 m2. Pawilon posiada kubaturę w wymiarze 13 414,60 m3.

Dotychczasowa pojemność Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wynosiła 275 miejsc. Po włączeniu do użytkowania nowego pawilonu mieszkalnego pojemność jednostki zostanie zwiększona do 533 miejsc. Obecnie Areszt Śledczy w Krasnymstawie jest zakładem karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.

Nowoczesne na wielu płaszczyznach realizacji inwestycji rozwiązania z dziedziny szerokorozumianego bezpieczeństwa zastosowane w powstałym obiekcie mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz najwyższy poziom ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Nowe możliwości

Nowy pawilon zakwaterowania osadzonych to nie tylko większe możliwości realizacji oddziaływań penitencjarnych dla kadry krasnostawskiej jednostki, ale także nowe miejsca zatrudnienia i poprawa warunków pracy dla funkcjonariuszy. Otwierają się więc nowe możliwość dla wszystkich, którzy chcieliby swoją karierę zawodową związać ze Służbą Więzienną.

GALERIA

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej