Na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu „W Służbie Ojczyźnie" dla grupy młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Edukacja proobronna.

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości, umundurowaną i uzbrojoną formacją, liczącą ok. 30 tys. funkcjonariuszy. Ma więc ona bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa. Aby wypełniać obowiązki związane z ochroną społeczeństwa i zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych, funkcjonariusze mają prawo do używania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Zagadnienia z tym związane przedstawił uczniom szkoły średniej zastępca kierownika działu ochrony Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, który jest specjalistą – praktykiem, w zakresie eksploatacji uzbrojenia i środków ochrony. Młodzież miała możliwość uczestnictwa w prowadzonym przez niego szkoleniu, do którego został wykorzystany trenażer strzelecki. Uczniom zaprezentowano z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, broń i amunicję szkolną pozostającą na wyposażeniu naszej jednostki penitencjarnej.

Realizacja Strategii Rekrutacyjnej w Służbie Więziennej - działania promocyjne.

Realizując założenia Ogólnopolskiej Strategii w trakcie spotkania z uczniami funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, prezentowali plakaty i ulotki reklamujące nabór do służby, a także możliwości edukacyjne i zawodowe, które można nabyć wybierając naukę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Podczas spotkania na terenie jednostki młodzież dowiedziała się jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Opracowanie:   mł. chor. Adam Kłys

                         szer. Edyta Muca

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej