6 października 2023 roku w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie rozstrzygnięto XXIX edycję Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada.

Naszą podniosłą uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Piotr Sękowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Piotr Burak, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z Aresztem Śledczym w Krasnymstawie.

Patronat konkursu

Tegoroczną edycję konkursu swoim patronatem objęli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Klimat tegorocznego Konkursu

Krasnostawski Konkurs poezji więziennej powstał w roku 1994, na fali otwierania się jednostek penitencjarnych na środowisko zewnętrzne, wpisując się w nurt przemian w polskim więziennictwie. Jego organizatorom zależało wówczas na aktywizacji kulturalnej środowiska więziennego. Uważali również, że taki konkurs będzie wzbogacał ofertę kulturalną Krasnegostawu. Inicjatywa konkursu poezji więziennej była na terenie Europy Środkowej prekursorska w dziedzinie terapii poprzez sztukę. Z czasem konkurs stał się imprezą masową i ogólnopolską, inspirującą do podejmowania podobnych działań w innych jednostkach penitencjarnych. Dziś, po 29 latach, jest wysoko ocenianą formą resocjalizacji, która cieszy się dużym zainteresowaniem więźniów, co potwierdza duża liczba nadsyłanych przez nich prac. Sprawia, że więźniowie nie czują się wykluczeni ze społeczeństwa i rozwijają się duchowo. Konkurs ma sens terapeutyczny, ale też głęboko humanistyczny, pozwala biorącym w nim udział na autorefleksję, rozpoznanie świata wartości i godności ludzkiej.

W tym roku na Konkurs Poezji Więziennej wpłynęło 106 zestawów wierszy z jednostek penitencjarnych z całego kraju. Nad prawidłowym przebiegiem rozstrzygnięcia konkursu czuwało jury w składzie:

  • Jan Henryk Cichosz – poeta, publicysta, dziennikarz, regionalista, animator życia literackiego;
  • prof. dr hab. Dariusz Chemperek z instytutu filologii polskiej UMCS w Lublinie, który specjalizuje się w historii literatury polskiej i kultury;
  • Jadwiga Demczuk – znana krasnostawska poetka, której wiersze ukazały się w wielu almanachach i antologiach regionalnych oraz ogólnopolskich;
  • dr Irena Kulik – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, doktor nauk humanistycznych, publicystka, regionalistka związana z Krasnymstawem;
  • mjr Marek Wróblewski – p.o. kierownik działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Jury zgodnie stwierdziło, że w tym roku dominowały wiersze o tematyce egzystencji ludzkiej, autorzy pisali często o tęsknocie, kruchości życia i przemijaniu.

 

Wyniki konkursu

wyróżnienie:

za zestaw wierszy: Witold Z. - ZK Rzeszów

za poemat: „Bitwa pod Ethandunn (legendy arturiańskie)”  - Mariusz G. – AŚ Koszalin

za wiersz: „Dieta” - Paweł S. – AŚ Wrocław.

 

nagrody główne za zestawy wierszy:

III Miejsce

Maciej K. – ZK Kłodzko

 

II Miejsce

Małgorzata S. – ZK Goleniów

 

I Miejsce

Beata J. – AŚ Kielce

 

Fragment nagrodzonego wiersza:

„W requiem”

 

„… Wokół mnie tylu jest zmarłych

dryfem duszy uczepionych życia,

którym odebrał czas sensowność treści,

że zostaje już tylko do bycia

zbiorowa samotność, …”

 

Resocjalizacja przez poezję…

Od lat Krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej jest wysoko ocenianą formą resocjalizacji, która cieszy się dużym zainteresowaniem więźniów. Na przestrzeni 29 lat w Konkursie wzięło udział ponad pięć tysięcy osób pozbawionych wolności, które stworzyły ponad dwadzieścia tysięcy wierszy. Potwierdza to, że działalność kulturotwórcza, może odbywać się również w więzieniu. Tworzenie poezji, do czego stymuluje konkurs, jest ważnym elementem resocjalizacji. Więźniowie piszący wiersze bardzo chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami i motywacją do udziału w konkursie.

 

Zdjęcia: Urząd Miasta Krasnystaw, mł. chor. Adam Kłys

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej