Areszt Śledczy w Krasnymstawie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. krasnostawską jednostkę penitencjarną odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.

Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu”

Uczniowie odwiedzili naszą jednostkę w ramach realizowanego przez Służbę Więzienną ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu” skoncentrowanego na prewencji przestępstw wśród młodzieży. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych oraz przekazali informacje na temat polskiego systemu więziennictwa. Uczniowie zostali zapoznani z misją Służby Więziennej oraz jej zadaniami. Mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu ze skazanymi, którzy uświadamiali uczestnikom jakie są negatywne skutki łamania norm prawnych. Poznali warunki odbywania kary w trakcie spaceru po terenie jednostki.

 

Realizacja Strategii Rekrutacyjnej w Służbie Więziennej - działania promocyjne

Realizując założenia Ogólnopolskiej Strategii w trakcie spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, prezentowali plakaty i ulotki reklamujące nabór do służby. Zaprezentowali młodzieży jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza Służby Więziennej. Podczas spotkania przedstawiono również możliwości edukacyjne i zawodowe, które można nabyć wybierając naukę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Realizacja Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości

Funkcjonariusze uświadamiali młodzieży w trakcie spotkania rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. Poruszyli również tamtykę wspierajacą wsród młodzieży kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

Opracowanie: Zespół prasowy Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej