W dniu 3 marca 2024 roku mjr Mariusz Lisowski - Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w intencji Mieszkańców Krasnegostawu.

Szczekarzów

Osada Szczekarzów istniała już na początku XIII stulecia i rozwinęła się przy grodzie obronnym, którego pierwsze wzmianki sięgają 1219 roku. Obszar, na którym leży obecnie Krasnystaw przez kilka stuleci tj. od X do XIV wieku był terenem rywalizacji między Polską i Rusią, do której włączyły się później również Węgry oraz Litwa. Dlatego też kilkukrotnie zmieniała się jego przynależność państwowa. 1 marca 1394 roku król Władysław Jagiełło nadał jej prawa miejskie.

Dwie legendy

Z powstaniem nazwy Krasnystaw związane są dwie legendy. Pierwsza podaje, że nazwa pochodzi od słów królowej Zofii, czwartej żony Władysława Jagiełły. Kiedy to podczas podróży Jagiełły i Zofii z Krakowa do Lwowa para zatrzymała się na zamku we wsi Szczekarzów, gdzie była przyjmowana przez wójta. Na kolację podawano karpie z szafranem, które księżniczka niezwykle chwaliła. Podczas wyjazdu z zamku Zofia zobaczyła staw pośród równin, który wywarł na niej bardzo duże wrażenie i zawołała: Oto Krasny Staw. Przyjmuje się, że legenda ta dała zarówno nazwę miasta, jak i herb, który przedstawia dwa karpie na niebieskim tle.

Druga legenda również opisuje podróż Władysława Jagiełły, który po przeprawie przez nieprzejezdną nawierzchnię ziem Bełskich, wjechał na lepszą drogę i powiedział: krasno stawja.

Nazwę Krasnystaw zapisano po raz pierwszy w 1439 roku w oficjalnym dokumencie królewskim Władysława III: Krasnystaw, czyli Szczekarzew.

Krasnostawskie uroczystości.

Krasnostawskie obchody rozpoczęły się w Kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie Mszą Świętą w intencji Mieszkańców Krasnegostawu. Po Mszy Świętej odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Krasnystaw, po której w Krasnostawskim Domu Kultury nastąpiło wręczenie honorowych wyróżnień Złote Karpie oraz tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw. Następnie dr Dariusz Wojnarski wygłosił wykład pt. „Krasnystaw w dobie wczesnonowożytnej prosperity”. Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali Koncertu Jana Kondraka.

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Zdjęcia: Urząd Miasta Krasnystaw

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej