W dniach od 16 do 20 października 2023 r. w wielu europejskich krajach, w tym w Polsce obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Mediacji. W obchody aktywnie włączył się Areszt Śledczy w Krasnymstawie.

Istota mediacji

Mediacja jest jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution). Głównym jej założeniem jest pozasądowe rozwiązywanie konfliktów. To dobrowolne porozumienie pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą w celu naprawienia wyrządzonych szkód materialnych i moralnych, przy pomocy neutralnej osoby, jaką jest mediator, który wspiera przebieg mediacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając stronom żadnego rozstrzygnięcia – w wypracowaniu kompromisu. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. W sprawach karnych mediacja pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu. Mediacja ma uzupełnić istniejący system rozwiązywania konfliktów i sprawić, by do sądów docierały sprawy, których nie udało się rozwiązać poza sądem, przez inne powołane do tego instytucje.

Tydzień mediacji w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

W powyższe obchody włączył się Areszt Śledczy w Krasnymstawie. Na terenie jednostki odbyło się spotkanie dla osadzonych z udziałem funkcjonariusza działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz specjalisty kuratora z uprawnieniami mediatora sądowego na temat „Krzewienia idei mediacji wśród osadzonych”. W radiowęźle cyklicznie nadawane były audycje poświęcone mediacji. Zarówno osadzonym jak i osobom ich odwiedzającym udostępniono ulotki i plakaty informacyjne. Zwieńczeniem podjętych działań był konkurs dla osadzonych z zakresu szeroko rozumianej tematyki mediacji.

Skazani mieli możliwość zdobycia wiedzy czym jest mediacja. Zapoznali się z szerokim wachlarzem jej zalet i uzyskali wskazówki, gdzie należy się zwrócić w przypadku woli uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym. Zostali także poinformowani jakie skutki prawne niesie za sobą prawidłowo sporządzona ugoda mediacyjna.

tekst i zdjęcia: st. szer. Agnieszka Flis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej