Jak poradzić sobie w codziennej służbie w sytuacjach trudnych, pod presją czasu i niejednokrotnie pod działaniem silnego stresu? Nie są to obowiązki dla każdego.

Dzisiaj w mysłowickim areszcie przeprowadzono egzamin końcowy szkolenia specjalistycznego oddziałowych Działu ochrony.

Do egzaminu przystąpili funkcjonariusze spełniający warunki formalne. Materiał tematyczny jaki musieli opanować był rozległy i wykraczający poza przepisy i zadania zwykle kojarzone z zadaniami Działu ochrony. Zdający musieli poradzić sobie miedzy innymi z pytaniami dotyczącymi zagadnień komunikacji interpersonalnej, wiedzy na temat środków odurzających czy pracy z osobami przejawiającymi skłonności suicydalne.

Wszyscy przystępujący do egzaminu zdali go pomyślenie, uzyskując oceny dobre i bardzo dobre.

 

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Rafał Cyganek, Michał Rak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej