Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Stowarzyszenia „Mocni Razem”

Skazani wykonali figurki gipsowe w ramach programu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Figurki dostarczone przez areszt zostaną przekazane przez Zespół Stowarzyszenia „Mocni Razem” w świątecznych paczkach dla dzieci, wolontariuszy oraz dla seniorów.

Pozostała cześć figurek będzie wykorzystana podczas spotkań z zakresu rękodzieła skierowanych dla seniorów oraz dla dzieci. Wówczas figurki gipsowe zostaną ozdobione. Aktualnie z powodu pandemii nie było to możliwe.

"Stowarzyszenie „Mocni Razem”, prowadzi wiele działań adresowanych do młodzieży, dorosłych i seniorów. Zachęca młodzież do wolontariatu, bo warto dzielić się dobrem. Wspiera mieszkańców w realizacji różnych pomysłów i inicjatyw, zawsze z ludźmi i dla ludzi, bo razem możemy więcej!” wskazuje Pani Aleksandra Nabiałek – Animator Stowarzyszenia.

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej