W Areszcie Śledczym w Mysłowicach Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej zrealizował projekt „Książka – podróż bez walizki”. Jego celem była promocja czytelnictwa w wyizolowanej grupie społecznej, jaką są osoby pozbawione wolności.

W ramach projektu został zorganizowany festiwal literacki, którego motyw przewodni stanowiły podróże. Festiwal składał się z dwóch części. Pierwsza z nich to cykl spotkań z ludźmi, których pasją są podróże. Spotkania miały charakter online. W części drugiej został przeprowadzony konkurs wiedzy dotyczącej wybranych pozycji książkowych o charakterze podróżniczym – zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Zwycięzcą tego konkursu został osadzony z tutejszej jednostki penitencjarnej. Laureat zdobył maksymalną liczbę punktów, pokonując rywali z pozostałych jednostek penitencjarnych uczestniczących w kunkursie. 

Projekt dał osadzonym okazję do obcowania z literaturą i zachęcał do czytania, pokazując, że to doskonała forma spędzania wolnego czasu, która rozwija umysł, wyobraźnię, zmysł krytyczny, która budzi refleksję nad sobą i światem, co jest doskonałym wstępem do życia na wolności. Zaproponowanie osadzonym literatury podróżniczej i spotkań z globtroterami nie jest przypadkowe, ponieważ podróż kojarzy się z wolnością i chęcią poznania czegoś nowego.

Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie czytelniczych kompetencji osadzonych, wzbogacenie ich słownictwa i nauczenie posługiwania się językiem literackim. Miało też zachęcić do odkrycia swoich pasji i poszukiwania celu w życiu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki finansowe zostały przyznane w ramach programu Promocja Czytelnictwa.

W projekcie wzięli udział osadzeni w wybranych jednostkach penitencjarnych na terenie województwa śląskiego:

- Areszcie Śledczym w Mysłowicach,

- Areszcie Śledczym w Katowicach,

- Areszcie Śledczym w Bytomiu,

- Zakładzie Karnym w Zabrzu.

Współorganizatorami przedsięwzięcia były wymienione wyżej placówki penitencjarne oraz Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze „Garuda”. Patroni medialni to „Forum Służby Więziennej” oraz Śląski Pegaz.

 

               tekst: Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej oraz por. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej