20911983d75eceb5e28c1f80b9ef3e48aceaaabe (1).jpg

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach dwunastu skazanych ukończyło kurs zawodowy: „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Najistotniejszą formą dbania o własne zdrowie jest samoopieka. Wśród nas żyją jednak osoby, które bez pomocy osób najbliższych lub opiekunów nie potrafiłyby przetrwać.

Zakres obowiązków opiekuna bywa różny. Zależy m.in. od stanu zdrowia osoby wymagającej opieki. Do najczęstszych zadań opiekuna należy:

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego;

- dbanie o czystość mieszkania;

- zajmowanie się sprawami poza domem podopiecznego np. realizowanie recept, opłacanie rachunków czy organizowanie transportu;

- organizacja czasu wolnego podopiecznego;

- instruowanie rodziny podopiecznego m.in. w zakresie realizacji opieki w sposób prawidłowy, czy jej usprawniania.

Zakończony w listopadzie kurs: „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych” z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej realizowany był w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawiania wolności – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Wszyscy skazani, którzy brali udział w kursie, ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Umiejętności i kwalifikacje zdobyte przez skazanych podczas kursu mogą zwiększyć szanse znalezienia przez nich zatrudnienia po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.  

Tekst i zdjęcie: ppor. Tomasz Janiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej