Gazetka więzienna „Replay” - wydawana w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zajęła pierwsze miejsce w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą”

Konkurs organizowany jest przez Zakład Karny w Rawiczu. Aktualnie w tutejszej jednostce penitencjarnej w prace redakcyjne nad gazetką więzienną „Replay” jest zaangażowanych 2 osadzonych oraz wychowawcy.

To istotne dla społeczności tutejszego aresztu przedsięwzięcie sprzyja m.in. realizacji ustawowych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jak również kształtowaniu właściwej atmosfery wśród osadzonych.

Przypomnieć należy, że „Replay” zdobył pierwsze miejsce również w VI edycji tego prestiżowego konkursu.  

 

tekst i zdjęcia: por. Tomasz Janiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej