Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach oraz przebywający w jednostce osadzeni zebrali plastikowe nakrętki, które zostały w dniu 8 września br. przekazane na rzecz chorego 9 letniego Bartka.

Bartek jest chłopcem, który choruje na mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem czterokończynowym, padaczkę lekooporną, wodogłowie pokrwotoczne, ma zaimplantowaną zastawkę komorowo-otrzewnową. W ostatnim czasie przeszedł operację stawów biodrowych, dlatego też aktualnie konieczny jest zakup specjalistycznego sprzętu oraz kontynuacja zajęć rehabilitacyjnych.
Ponadto, w wyniku wieloprofilowej pracy z terapeutami podjął współpracę w zakresie nauki komunikacji z otoczeniem. Aktualnie wymaga specjalistycznego sprzętu, za pomocą którego mógłby się porozumiewać wykorzystując wzrok (ruch gałek ocznych).

Wymienione powyżej schorzenia nie spowodowały rezygnacji z walki o życie i zdrowie Bartka.
Walkę tę toczy wraz z Bartkiem m.in. jego Matka – Pani Anna Saran.

Istotną rolę w tej batalii odgrywa pomoc społeczeństwa, przybierająca różne formy. Jedną z nich jest zbieranie plastikowych nakrętek, których sprzedaż pozwala na uzyskanie środków finansowych, koniecznych do zapewnienia wymaganej rehabilitacji oraz zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.

Segregacja odpadów, w tym przypadku zbieranie plastikowych zakrętek, której towarzyszy świadomość celu tej codziennej czynności, wydaje się prowadzić nie tylko do uruchomienia w osobach pozbawionych wolności potrzeby pomagania osobom potrzebującym, ale także do refleksji nad własną odpowiedzialnością za utrzymywanie jakości środowiska naturalnego.  

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej