W siedzibie Fundacji POMOST w Zabrzu odbyło się spotkanie robocze przedstawiciela Aresztu Śledczego w Mysłowicach z władzami Fundacji.

Spotkanie odbyło się w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym współpracy w działaniu pomocowym dla osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej. Spotkanie dotyczyło planowanych wspólnych oddziaływań wobec osób pozbawionych wolności w zakresie ich readaptacji społecznej oraz prowadzenia grup wsparcia, profilaktyki uzależnień i poradnictwa.

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej