Mysłowicki Szczep „Zielony Płomień” docenił pomoc funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Mysłowicach w readaptację pomieszczeń nowej „Harcówki”.

 20 października 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie „Harcówki” Mysłowickiego Szczepu „Zielony Płomień”. Nowe miejsce udało się pozyskać dzięki uprzejmości Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Udostępnione kilka miesięcy temu pomieszczenia wymagały jednak gruntownego remontu. Materiały budowlane zostały przekazane przez „Fundację Leroy Merlin”. Natomiast prace remontowe wykonali harcerze i osoby wspierające tą społeczną aktywność, czyli przede wszystkim ich rodzice. Wśród nich znalazł się mł. chor. Karol Czaplok - funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Mysłowicach, który w ramach wolontariatu brał czynny udział w remoncie nowych pomieszczeń. Zaangażowanie i wkład pracy naszego funkcjonariusza znalazły uznanie władz Mysłowickiego Szczepu „Zielony Płomień”.

Pozytywną funkcję, jaką dla wychowania młodych osób pełni uczestnictwo w działalności harcerskiej dostrzega nie tylko mł. chor. Karol Czaplok. Świadczy o tym również obecność na otwarciu „Harcówki” Pana Dariusza Wójtowicza - prezydenta miasta Mysłowice, wynikająca ze wsparcia, w tym również materialnego, jakie władze miasta udzielają lokalnemu harcerstwu.  

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Fuchs

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej