W Areszcie Śledczym w Mysłowicach trwa kurs o specjalizacji "technolog robót wykończeniowych z cyklem aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej".

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

W kursie uczestniczy 12 skazanych skierowanych do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu półotwartego w systemie programowanego oddziaływania.

W związku z trwającą pandemią zajęcia odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Celem głównym projektu Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój przewidzianego na lata 2014-2020 jest udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się obecnie na jego oficjalnej stronie internetowej.

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej