Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Domu Pełnego Kultury w Staniątkach. Figurki wykonywane przez skazanych powstały w ramach programu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. 

Koordynator Domu Pełnego Kultury w Staniątkach zwrócił się do administracji Aresztu Śledczego w Mysłowicach z prośbą o przekazanie figurek gipsowych. 

Jak wskazuje Pani Magdalena Porąbka - Kierownik Domu Pełnego Kultury w Staniątkach - figurki zostaną wykorzystane podczas zajęć zarówno z seniorami, jak i z dziećmi. Ze względu na trwającą pandemię zajęcia z zakresu rękodzieła stanowią szczególnie dla tych pierwszych możliwość aktywnego i twórczego spędzenia tego trudnego czasu. 

Figurki są wykonywane przez skazanych z tutejszego aresztu w ramach programu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. 

tekst: por. Grzegorz Fuchs
zdjęcia: p. Magdalena Porąbka, por. Grzegorz Fuchs 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej