W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zorganizowano kolejną edycje zajęć z cyklu spotkania z historią.

Prelekcję przeprowadził pracownik Muzeum Miasta Mysłowice. Zajęcia dotyczyły zastępczego więzienia policyjnego, które funkcjonowało w latach 1941 - 1945 oraz obozu pracy działającego w latach 1945 - 1946. Miejsce to nosiło nieoficjalną nazwę „Rosengarten”, a mieściło się na terenie miasta Mysłowice.

Prelekcja spotkała się ze znacznym zainteresowaniem osób pozbawionych wolności.

Tekst i zdjęcie: por. Marcin Włodarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej