Podczas kontroli paczki przesłanej pocztą do osadzonego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili m.in. dwa telefony komórkowe.

Do kontroli zawartości paczki dostarczonej do tutejszej jednostki penitencjarnej drogą pocztową użyto specjalistycznego skanera rentgenowskiego. 

Tego rodzaju czynności służbowe uniemożliwiają przemyt przedmiotów niedozowolonych na teren Aresztu. Pozwalają również na identyfikację przez wymiar sprawiedliwości osób podejmujących się nielagalnych działań wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w jednostce penitencjarnej oraz zagrażających prawidłowemu tokowi postępowania karnego.

kpt. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej