Podczas kontroli listu poleconego adresowanego do osadzonego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili trzy karty pamięci.

Niedozwolone przedmioty były ukryte w tzw. „kopercie bąbelkowej”. Do kontroli zawartości tego typu przesyłek wykorzystywany jest m.in. specjalistyczny skaner rentgenowski.  

Skuteczne działania funkcjonariuszy tutejszego aresztu służą realizacji ustawowych zadań Służby Więziennej polegających na zapewnieniu prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w jednostce organizacyjnej.

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej