Setna rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego była tematem prelekcji wygłoszonej dla osadzonych mysłowickiego aresztu.

Pierwsze Powstanie Śląskie było – według historycznych opracowań - spontanicznym zrywem polskiej ludności, którego celem miało być przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Upadło po 10 dniach, przygotowując jednak grunt do dwóch kolejnych powstań w następnych latach.

Pracownik katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Michał Lisek  przedstawił obecnym trudną i bolesną, ale zarazem doniosłą historię wybuchu I Powstania Śląskiego.

Programy z zakresu edukacji historycznej znakomicie uzupełniają oddziaływania resocjalizacyjne o obszary kształtowania postaw patriotycznych (również  w wymiarze lokalnym), odpowiedzialności za siebie i innych oraz potrzebę przestrzegania porządku prawnego. Uwrażliwiają na krzywdę, pomagają wzbudzać empatię, sprzyjają porządkowaniu hierarchii wartości, przyczyniają się do zmiany dotychczasowych, nieadaptacyjnych wzorców reagowania i zachowania.

 

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Marcin Włodarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej