Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach w dniach 25.04.2023 r. - 28.04.2023 r. przeprowadzili cykl lekcji dla uczniów siedmiu klas Szkoły Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach.

Spotkanie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W ramach zajęć uczniowie odbyli lekcje dotyczące zagadnień prawnych, podstawowych zasad prawa karnego oraz konsekwencji naruszania obowiązujących norm prawnych. W czasie spotkań omówiono wiele zagadnień, w tym problematykę nieświadomego wchodzenia przez młodzież w konflikt z prawem. Przedstawiono również charakterystyczne różnice między zakładem karnym a aresztem śledczym oraz rodzaje i typy zakładów. Uwypuklając główny cel programu jakim jest przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich poruszono temat konsekwencji nieprzestrzegania norm prawnych.

tekst i zdjęcia: AŚ Mysłowice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej