W ostatnich dniach Areszt Śledczy w Mysłowicach został odwiedzony przez trzy grupy studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wycieczka dydaktyczna została zrealizowana w ramach laboratorium z przedmiotu: System więziennictwa w Polsce i na Świecie. Studenci mieli możliwość zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem tutejszej jednostki penitencjarnej, a także skonfrontowania teorii z praktyką. Spotkania z przedstawicielami kierownictwa jednostki oraz funkcjonariuszem Działu Ochrony pozwoliły na poznanie specyfiki służby. W trakcie wizyty wskazano również na znaczenie Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Studenci zostali zapoznani także z historią Aresztu Śledczego w Mysłowicach. Natomiast, w związku z dużym zainteresowaniem Studentów możliwością wstąpienia w szeregi Służby Więziennej, przedstawiciel Działu Kadr objaśnił uczestnikom spotkania zasady związane z naborem do służby.

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Grzegorz Fuchs

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej