Studenci Wydziału Nauk Społecznych kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyli w wizycie studyjnej w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

Celem wizyty było przekazanie studentom wiedzy dotyczącej funkcjonowania jednostki penitencjarnej, obowiązujących w tym zakresie przepisów, jak również wskazanie na miejsce Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. Studenci zostali również zapoznani z zasadami naboru do Służby Więziennej oraz perspektywami rozwoju osobistego i zawodowego w tej formacji. Spotkanie pozwoliło na zweryfikowanie nabytej przez studentów wiedzy teoretycznej dotyczącej odbywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania z praktyką.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej