Z dniem 1 czerwca b.r. mjr Dariusz Latkowski – wieloletni funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Mysłowicach, Kierownik Działu Ochrony – przechodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Mjr Latkowski całą swoją karierę zawodową  związał z Aresztem Śledczym w Mysłowicach. 

To tutaj - 1 marca 1992 roku rozpoczął służbę jako strażnik działu ochrony . Przechodząc poszczególne szczeble kariery, pełnił służbę m. in. jako oddziałowy, zastępca dowódcy zamiany i dowódca zmiany.  W  październiku 2012 roku został mianowany Zastępcą Kierownika Działu Ochrony, zaś od 1 marca 2018 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Ochrony.  

Przez wiele lat wspólnej służby dał się poznać jako osoba sumienna,  konsekwentna i dbająca o wysoki poziom wykonywania obowiązków służbowych przez podległych mu funkcjonariuszy. W gronie współpracowników znany jest jako osoba słynąca z  siły charakteru, wytrwałości, błyskotliwej inteligencji i poczucia humoru.

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Adam Maniura

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej