W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zorganizowano spotkanie przybliżające osadzonym sylwetkę oraz historię życia błogosławionego ks. Jana Macha

Prelekcję przeprowadził pracownik Muzeum Miasta Mysłowice. Podczas zajęć wykorzystano materiały będące w posiadaniu Muzeum. Przedstawiono sylwetkę oraz historię życia błogosławionego ks. Macha, począwszy od jego narodzenia przez męczeńską śmierć i skończywszy na beatyfikacji, która nastąpiła w dniu 20 listopada 2021 roku w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.  

Ks. Macha związany był z miastem Mysłowice przez fakt pobytu w dwóch więzieniach. Najpierw przebywał w zastępczym więzieniu policyjnym „Rosengarten”, a następnie w więzieniu przy ulicy Szymanowskiego (budynek obecnego Aresztu Śledczego w Mysłowicach).

Błogosławiony ks. Jana Macha został w dniu 3 grudnia 1942 roku stracony przez ścięcie (dekapitacja) w areszcie w Katowicach mieszczącym się przy ulicy Mikołowskiej.

Jak wskazują dokumenty źródłowe - ze spokojem i odwagą położył głowę na szafocie „czerwonej wdowy”, bo tak katowiczanie nazywali narzędzie śmierci z więzienia przy Mikołowskiej. Ks. Macha żył zaledwie 28 lat (1914-1942). Przez  niesienie pomocy rodzinom ofiar dotkniętych hitlerowskim terrorem tamtych czasów naraził się władzom niemieckim.

List pożegnalny do rodziny, napisał zaledwie 4 godziny przed śmiercią. To jest mój ostatni list. Za cztery godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi (…) Przebaczcie mi wszystko! Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie ,,Ojcze nasz”.

Historię błogosławionego ks. Jana Macha, można poznać odwiedzając Muzeum Miasta Mysłowice.

 

Tekst i zdjęcia: por. Marcin Włodarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej