Funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Marek Kulesza odznaczony odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu.

Służba Więzienna od lat wspiera ruch honorowego krwiodawstwa. Wielokrotnie włączaliśmy się w akcje oddawania krwi organizowane zarówno na terenie jednostki, jak i w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Funkcjonariusze białostockiej jednostki wiedzą doskonale, że krew ratuje życie i nie mają oporów w sytuacji, kiedy trzeba pomóc. Udowadniali to wiele razy, dając przykład obywatelskiej postawy. Tym razem mamy jednak specjalny powód do dumy. Kilka dni temu zakończyły się Dni Honorowego Krwiodawstwa, które co roku obchodzone są w terminie 22-26 listopada. Zostały one ustanowione w 1972 r. przez Polski Czerwony Krzyż. Jest to święto wszystkich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie dla innych. Z tej okazji blisko 70 najbardziej zasłużonych krwiodawców z regionu otrzymało odznaczenia w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Był wśród nich mjr Marek Kulesza, który na co dzień pełni służbę na stanowisku zastępcy Kierownika Działu Ochrony w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Białymstoku. Mjr Marek Kulesza krew oddaje od 1997 r. Dotychczas przekazał 32,850 litrów krwi. Jest to postawa budząca najwyższe uznanie. Serdeczne gratulacje. Życzymy, aby przekazane dobro wróciło z podwójną siłą.

 

Zdjęcia: prywatne archiwum mjr. Marka Kuleszy
Tekst: ppor. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej