Nowelizowana w 2022 r. Ustawa o Służbie Więziennej ustanowiła dzień 8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej.

     Dokładnie 105 lat temu, w dniu 8 lutego 1919 r., Marszałek Józef Piłsudski podpisał jeden z dekretów sankcjonujących więziennictwo w odrodzonej Polsce, który stał się fundamentem organizacji i reformy więziennictwa niepodległej Rzeczypospolitej.

 

     Funkcjonariusze tarnogórskiej jednostki w tym szczególnym dniu wystawiając posterunek honorowy przy tablicy upamiętniającej chcą unieśmiertelnić życie tych, którzy dźwigając trud codziennej służby oddali w związku z nią własne życie, tj. funkcjonariuszy ówczesnej Straży Więziennej w Tarnowskich Górach, zamordowanych przez NKWD w Twerze, w 1940 roku:

- starszego strażnika Straży Więziennej – Józefa Urbańczyka urodz. 23 listopada 1897 roku w Łagiewnikach Śląskich; powstańca śląskiego; funkcjonariusza Policji Górnego Śląska; absolwenta Centralnej Szkoły Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie (1925 rok); od 1925 roku dozorcy w więzieniu, w Królewskiej Hucie (Chorzów); w 1932 roku awansowanego na stanowisko starszego strażnika i przeniesionego do pełnienia służby w więzieniu w Tarnowskich Górach, którą pełnił do wybuchu II wojny światowej; odznaczonego Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939; pośmiertnie odznaczonego złotą Odznaką „Za Zasługi W Pracy Penitencjarnej”, a także awansowanego do stopnia aspiranta Straży Więziennej; spoczywającego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

 

- starszego strażnika Straży Więziennej – Józefa Ryszarda Bacika urodz. 19 marca 1898 roku w Kozłowej Górze; uczestnika powstań śląskich; od 1926 roku dozorcy w więzieniu, w Tarnowskich Górach; absolwenta Centralnej Szkoły Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie (1928 rok); we wrześniu 1939 roku pełniącego służbę w więzieniu, w Tarnowskich Górach; odznaczonego brązową Odznaką „Za Długoletnią Służbę”; odznaczonego Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939; pośmiertnie odznaczonego złotą Odznaką „Za Zasługi W Pracy Penitencjarnej”, a także awansowanego do stopnia aspiranta Straży Więziennej; spoczywającego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

 

- strażnika Straży Więziennej – Augustyna Podzimskiego urodz. 15 października 1893 roku w Orzechu; absolwenta Centralnej Szkoły Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie; od 1928 roku pełniącego służbę w więzieniu w Tarnowskich Górach; spoczywającego na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

 

  Dzień ten jest dla Służby Więziennej ważny, gdyż dzięki wprowadzonym od tego dnia zmianom ówczesna Straż Więzienna otrzymała szansę stać się dobrze zorganizowaną służbą państwową – patriotyczną, niepodległą, nowoczesną i postępową. Godny odnotowania jest fakt, iż Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie umożliwiła kobietom służbę w swoich szeregach. Działania naszych poprzedników stanowią dziedzictwo naszej formacji, któremu nie pozwolimy odejść w zapomnienie. Funkcjonariusze oraz pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach przy każdej "uroczystej" okazji, ale i na co dzień dają świadectwo pamięci o swoich zamordowanych kolegach, składając pod tablicą kwiaty i znicze – tak by nie "pozostały po nich tylko guziki". Cześć ich pamięci!

tekst i zdjęcia: st. kpr. Rafał Kołaciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej