Funkcjonariusz tarnogórskiego aresztu sierż. sztab. Michał Gatner otrzymał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

    Krwi nie da się tak po prostu wyprodukować. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa, misji. Jak powiedział św. Jan Paweł II podczas Światowego Dnia Krwiodawców w 2004 r. "oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata". Funkcjonariusze tutejszej jednostki systematycznie zgłaszają się do punktów krwiodawstwa pamiętając, iż warto pomagać.

    Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. Jednocześnie przypominamy, że oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi przenoszonymi drogą krwi. Oddawanie krwi nie szkodzi również zdrowiu. Jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że oddanie krwi może spowodować jakiekolwiek niedogodności u krwiodawcy, wówczas taka osoba nie może oddać krwi – jest czasowo lub na stałe dyskwalifikowana przez lekarza. Takiej sytuacji może zapobiegać ankieta, w której potencjalni krwiodawcy odpowiadają na pytania odnośnie swojego stanu zdrowia – trzeba ją jednak uczciwie wypełnić.       Aby mieć możliwość uzyskania zaszczytnego odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, trzeba oddać minimum 20 litrów krwi lub jej składników. Pełniący na co dzień służbę w dziale finansowym sierż. sztab. Michał Gatner ma już „na liczniku” ponad 24 litry i jak wynika z deklaracji, jeszcze długa droga dawcy przed Nim.

Tekst: st. kpr. Rafał Kołaciak

zdjęcia: RCKiK w Katowicach, sierż. sztab. Michał Gatner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej