Tworzenie rękodzieła stanowi wartościowe narzędzie w procesie resocjalizacji. Tak pozornie prosta czynność, jak przygotowywanie kartek świątecznych może być nie tylko sposobem na rozwijanie umiejętności, ale także kompleksowym narzędziem wsparcia w procesie reintegracji społecznej, które sprzyja rozwijaniu pozytywnych zachowań i wzmacnianiu zdrowego funkcjonowania społecznego.

     Tworzenie rękodzieła – w takiej formie jak zaproponowaliśmy osadzonym w tarnogórskim areszcie poprzez sporządzenie kartek wielkanocnych – odgrywa istotną rolę w procesie resocjalizacji z wielu powodów. Pozwala chociażby na rozwój umiejętności manualnych, co może być szczególnie korzystne dla osób, które mogą mieć ograniczone doświadczenie w pracy fizycznej. Praca własnymi rękami pobudza kreatywność i daje możliwość uzewnętrznienia emocji poprzez sztukę. Jest to zdrowy sposób na wyrażanie siebie i eksperymentowanie z różnymi technikami. Wytwarzanie przedmiotów, które są estetyczne lub użyteczne, może pomóc osobom resocjalizującym się zbudować poczucie własnej wartości poprzez widoczne efekty ich pracy. Proces ten wymaga skupienia i cierpliwości. Dla osób, które mogą mieć trudności z kontrolą impulsów lub utrzymaniem uwagi, praktyka ta może być szczególnie pomocna.

    Praca nad rękodziełem może być także sposobem na budowanie pozytywnych relacji społecznych. Grupowe projekty rękodzielnicze mogą sprzyjać współpracy, komunikacji i budowaniu zaufania między uczestnikami. Dla osób, które spędziły znaczną część życia w systemie penitencjarnym, tworzenie rękodzieła może być sposobem na przywrócenie poczucia normalności i integrację ze społeczeństwem. Praca w tej formie może być relaksująca i terapeutyczna, co może pomóc w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia. Proces tworzenia może być medytacyjny i pozwalać osobom resocjalizującym się na oderwanie się od problemów codzienności. Nie bez znaczenia jest fakt, iż tworzenie rękodzieła często wymaga czasu i wysiłku, zanim osiągnie się zamierzony efekt. Poprzez pokonywanie trudności i kontynuowanie pracy, osoby resocjalizujące się uczą się cierpliwości i wytrwałości, co może być ważne w procesie readaptacji społecznej.

tekst i zdjęcie: st. kpr. Rafał Kołaciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej