W dniu 21.05.2024 r. na mocy porozumienia między PUP w Tarnowskich Górach a tarnogórskim aresztem ruszył program aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności.

          Porozumienie to jest wielką szansą dla skazanych odbywających karę w tarnogórskiej jednostce. Bez wątpienia przygotowanie osadzonych do wejścia na rynek pracy powinno zacząć się już w warunkach więziennych. Aktualnie prowadzona grupa aktywności działa pod nazwą „Świadomie szukam pracy”. Nazwa ta wskazuje istotę przemyślanego i odpowiedzialnego ponownego włączenia w zatrudnienie. W tym procesie pomoc osadzonym niosą nie tylko funkcjonariusze tarnogórskiego aresztu, ale również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy.

          Skazani podczas spotkań mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu należytego kompletowania niezbędnych dokumentów, pisania CV i listu motywacyjnego, czy skutecznego szukania pracy. Jednym z głównych celów programu jest wzbudzenie w skazanych wiary we własne siły i wyposażenie ich w umiejętności, dzięki którym będą wykorzystać i prezentować własne zasoby. Metodyka zajęć kieruje nacisk na samodoskonalenie w zakresie podnoszenia swoich kompetencji w poruszaniu się po rynku pracy, co pozwoli osadzonym działać skutecznie również po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Tekst i zdjęcie: st. kpr. Rafał Kołaciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej