Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach w dniu 25.04.2024 r. uczestniczyli w targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach.

Głównym celem udziału funkcjonariuszy w targach pracy było zapoznanie osób poszukujących pracy z aktualną ofertą oraz z możliwościami, jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej. W trakcie targów zaprezentowano sylwetkę zawodową funkcjonariusza, warunki pełnienia służby i zasady rekrutacji. Stanowisko tarnogórskiego aresztu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Służba w szeregach naszej formacji skierowana jest do wszystkich, którzy szukają ciekawej, perspektywicznej i stabilnej formy zatrudnienia. O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi m.in. posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Wszystkie niezbędne informacje zawarto również na przygotowanych ulotkach i materiałach informacyjnych, które rozdawano w trakcie trwania wydarzenia.

tekst i zdjęcie: st. kpr. Rafał Kołaciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej