W dniu 17 kwietnia 2024 r. studenci Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

     Tego rodzaju wizyty nie służą jedynie zwiedzaniu jednostki, choć jest to z pewnością interesująca część dla osób nieznających realiów zakładu karnego. Kluczowym elementem zajęć były rozmowy z personelem penitencjarnym, które przybliżyły studentom specyfikę wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Przedstawiono trudności z jakimi mierzą się zarówno osadzeni, jak i funkcjonariusze Służby Więziennej. Ponadto studenci mieli okazję zostać zapoznanymi z ofertą resocjalizacyjną adresowaną do skazanych, w szczególności z prowadzonymi w jednostce programami resocjalizacji, formami zatrudnienia osób pozbawionych wolności, czy szkoleniami zawodowymi. Studenci w czasie zajęć wykazywali dużą aktywność poznawczą.

     Najciekawszym elementem zajęć zdawała się być rozmowa ze skazanym recydywistą penitencjarnym. Podejście empiryczne daje studentom namiastkę codziennego trudu pracy wychowawczej. Dzięki wcześniejszym zajęciom w innej jednostce penitencjarnej studenci mogli porównać różnice w stosowanych rozwiązaniach. Część zajęć poświęcono również kwestii rekrutacji do służby. Studenci, którzy uczestniczyli w spotkaniu już wkrótce staną się absolwentami uczelni i będą podejmować decyzję dotycząca wyboru zawodu. Część z nich rozważa związanie swojej przyszłości ze służbą w naszej formacji. Tego rodzaju zajęcia pozwalają zdobyć informacje dot. zasad rekrutacji, wynagrodzenia, możliwości rozwoju zawodowego oraz przywilejów jakie niesie założenie munduru funkcjonariusza Służby Więziennej. Wizyta w jednostce pozwoli studentom sprawdzić swoje odczucia podczas wizyty, co może być dobrym wskaźnikiem, czy potencjalnie służba będzie im odpowiadać. Taka forma przeprowadzania zajęć niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia ich wiedzy na temat systemu więziennego i penitencjarnego w Polsce oraz metod resocjalizacji.

tekst i zdjęcia: st. kpr. Rafał Kołaciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej