Areszt Śledczy w Białymstoku wraz z Oddziałem Zewnętrznym aktywnie włączył się w „Kampanię 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”, która trwa od 1 do 19 listopada.

O co w tym wszystkim chodzi?

Przez pierwszych 19 dni listopada, na całym świecie, organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie czy wolności, prowadząc szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organizacji Women's World Summit Foundation, WWSF. Organizacja ta wspiera ochronę praw kobiet i dzieci. W ramach Kampanii poruszana jest szeroka problematyka dotycząca dzieci i młodzieży, w tym np. kwestie głodu, uzależnień, pornografii dziecięcej, handlu dziećmi, wykorzystywania do pracy i wiele innych. Kampania kończy się 19 listopada. Wtedy też obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Kampania ma zasięg międzynarodowy. Również w Polsce coraz więcej instytucji bierze w niej udział. Kolorem kampanii jest pomarańczowy, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem i zagrożeniami.

Kampania a Służba Więzienna

W tegoroczną akcję ponownie zaangażował się Areszt Śledczy w Białymstoku wraz z Oddziałem Zewnętrznym. W wyżej wymienionych placówkach prowadzona jest kampania informacyjna, której towarzyszą różne działania. Skazani stworzyli prace plastyczne związane z tematem przemocy wobec dzieci. Zostały one przekazane na planowaną wystawę. Ponadto przygotowali specjalne pomarańczowe wstążki, które były rozdawane w centrum miasta w celu rozpropagowania akcji i poszerzenia świadomości społecznej. Dodatkowo zarówno na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku, jak również jego Oddziału Zewnętrznego odbyły się specjalne prelekcje dla osadzonych z udziałem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Listopad miesiącem przeciwdziałania przemocy

Warto również zauważyć, że cały listopad powszechnie uznawany jest za miesiąc przeciwdziałania przemocy. 25 listopada obchodzony będzie kolejny ważny dzień tj. Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. W Polsce obchodzony jest jako Dzień Białej Wstążki. Będzie to również początek światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Zaczyna się ona właśnie 25 listopada i trwa do 10 grudnia. Jest to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

Tekst i zdjęcia: ppor. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej