Żołnierze niezłomni – to powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczny ruch partyzancki. Ich walka była pierwszym odruchem samoobrony polskiego społeczeństwa na agresję sowiecką i władzę komunistyczną.

Walka o pamięć i cześć!

Minęło wiele czasu nim ustanowiono 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sejm uchwalił ustawę dopiero 3 lutego 2011 roku. Data jednak nie jest przypadkowa - 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy.

Dziś oddajemy hołd organizacjom patriotycznym, środowiskom kombatanckim, poległym w boju – zamordowanym w komunistycznych więzieniach. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie jej połowy do terytorium ZSRR sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie rzuciło broni – wykazali natomiast gotowość do walki o niepodległy i wolny kraj.

Powojenna konspiracja niepodległościowa – najbardziej liczny zorganizowany opór społeczeństwa wobec narzuconej władzy. Świadectwo męstwa, postawy patriotycznej oraz krwi przelanej w obronie Ojczyzny.

Ppłk Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podczas odprawy wraz z funkcjonariuszami bydgoskich jednostek penitencjarnych oddali hołd poległym poprzez minutę ciszy. Cześć ich pamięci.

Patriotyzm za murami więzienia

Osoby przebywające w jednostkach penitencjarnych mimo ograniczeń wynikających z faktu pozbawienia wolności bardzo mocno identyfikują się ze swoją tożsamością narodową. W ramach prowadzonych oddziaływań sprzyjających społecznej readaptacji w Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy – Fordonie prowadzone są programy resocjalizacyjne nawiązujące m. in. do historii naszego kraju.

W ramach rozwijania twórczości własnej skazani mieli okazję wykonać prace plastyczne w postaci informacyjnych gazetek - przedstawiające wydarzenia związane z antykomunistycznym ruchem partyzanckim.


Tekst: st. szer. Paulina Klemm/ st. szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: st. szer. Paulina Klemm

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej