Od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we wszystkich krajach obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, którego podstawowym celem jest szerzenie informacji dotyczących zakażeń HIV/AIDS oraz wspieranie i akceptowanie w społeczeństwie osób dotkniętych tą chorobą.

HIV i AIDS - warto wiedzieć

HIV jest ludzkim wirusem upośledzającym odporność zakażonej osoby. Pierwotnym rezerwuarem wirusa były małpy afrykańskie. Do przekroczenia bariery międzygatunkowej i zakażenia człowieka doszło około 100 lat temu. Objawy zależą od fazy zakażenia - na początku może występować: zapalenie gardła, powiększenie węzłów chłonnych, gorączka, wysypka, ból mięśni i stawów. Wirus mnoży się i zaczyna niszczyć układ odpornościowy - który po pewnym czasie przestaje chronić organizm przed chorobami.

AIDS to końcowy etap nieleczonego zakażenia wirusem HIV - czyli nabyty niedobór odporności i stan zwiększonej podatności organizmu na wszelkie czynniki chorobotwórcze. W Polsce liczba wykrywanych zakażeń wirusem HIV wynosi około 1200. Średnio około 3 osoby dziennie dowiadują się o zarażeniu. Do zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych, przedostaniem się zarażonej krwi innej osoby do naszego krwiobiegu oraz w czasie ciąży i/lub porodu lub podczas karmienia piersią.

1 grudnia jest dniem poświęconym przełamywaniu barier oraz strachu – wynikającego z etykietowania osób zakażonych HIV/chorych na AIDS.

Służba Więzienna - ważne jest bezpieczeństwo

W trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych funkcjonariusze Służby Więziennej mierzą się z wieloma trudnościami wynikającymi ze specyfiki miejsca pracy jakim jest więzienie. W swojej pracy stykają się nie tylko z osobami zdemoralizowanymi, przejawiającymi zachowania agresywne bądź autodestrukcyjne ale i również - będącymi nosicielami wielu chorób.

Codzienny i bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi wirusem HIV rodzi ryzyko zakażenia - dlatego też w czasie wykonywania obowiązków służbowych niezbędne jest oprócz zachowania zasad bezpieczeństwa, traktowanie każdej osoby jako potencjalne źródło zakażenia. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa HIV - jednostki penitencjarne umożliwiają osobom odbywającym kary pozbawienia wolności odpowiednie leczenie w warunkach izolacji w tym - udostępnianie bezpłatnych leków antyretrowirusowych oraz wykonywanie testów diagnostycznych.

Ważna jest profilaktyka oraz działalność prewencyjna zapobiegająca rozprzestrzenianiu się zakażeń - zarówno w warunkach izolacji penitencjarnej jak i na wolności. Dlatego też funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzą szereg programów readaptacyjnych mających na celu edukację oraz przekaz rzetelnych informacji sprzyjających zwiększeniu odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.


Tekst: st. szer. Paulina Klemm
Zdjęcie: gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej