Szkolenia wojskowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej to wynik porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną, a Wojskami Obrony Terytorialnej.

Przebieg szkolenia

Funkcjonariusze bydgoskich jednostek przez trzy dni brali udział w szkoleniu z zakresu przysposobienia wojskowego. Cykl szkoleń w miniony piątek rozpoczął płk Tomasz Raczyk, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, witając uczestników oraz organizatorów szkolenia.


Pierwszego dnia funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy wzięli udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych (medycyna pola walki) oraz zajęciach z taktyki bojowej, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy.


Kolejnego dnia żołnierze WOT omówili m. in.: sposoby identyfikacji zagrożeń militarnych, zagadnienia dotyczące rodzajów i ogólnej budowy min wojskowych, w tym zagadnienia z zakresu rozpoznania inżynieryjno-saperskiego. Ponadto szkolenie obejmowało wybrane aspekty maskowania taktycznego, zasady ochrony obiektów i osób, zajęcia z łączności i poruszania się po otwartym terenie z wykorzystaniem map topograficznych, busoli i kompasów.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia wojskowego jest przygotowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej do wsparcia działań Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz do wykonywania zadań obronnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Szkolenia z tego zakresu realizowane są cyklicznie po to, aby funkcjonariusze mogli doskonalić i opanować umiejętności rozpoznania saperskiego, taktyki, czy proobronności.

Dla naszej formacji bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym, bezpośrednio wpływającym na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Szkolenie z zakresu przysposobienia wojskowego jest dodatkową formą doskonalenia funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym zakresie.

Kliknij i zobacz więcej zdjęć ze szkolenia w galerii.

Kurier Nakielski "Wspólne szkolenie żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Więziennej"

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska/ ppor. Marcin Walkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej