Święto Patrona Służby Więziennej 29 czerwca 2023 roku - to dziś, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej połączone z promocją oficerską.

Święto Patrona i awanse

29 czerwca Służba Więzienna obchodzi święto patrona formacji – świętego Pawła Apostoła. Święty Paweł jest patronem misjonarzy, teologów, przewodników, rycerzy, a od 21 czerwca 2018 r. także polskiej Służby Więziennej. Słowa „Omnibus omnia factus sum – „Stałem się wszystkim dla wszystkich” – charakteryzują tych, którzy służą, pomagają, wspierają. Tak, jak funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej.

Służba Więzienna to prawie trzydzieści tysięcy funkcjonariuszy i pracowników służących społeczeństwu, wykonujących niezwykle trudną, odpowiedzialną, często niebezpieczną pracę – realizujących wyroki i postanowienia sądów – kary pozbawienia wolności i tymczasowe aresztowania, zapewniających porządek w aresztach śledczych i zakładach karnych. Funkcjonariusze przygotowują skazanych do powrotu do społeczeństwa. Szkolą się, podnoszą swoje kwalifikacje. Wszystko, aby zapewnić naszemu społeczeństwu bezpieczeństwo i pewność.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz podległych jednostek od kilku dni przygotowują się w Warszawie do tego uroczystego dnia. Tegoroczne Centralne Obchody Święta Służby Więziennej połączone z promocją oficerską absolwentów Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz awansów funkcjonariuszy na stopnie oficerskie odbędą się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wszystkim funkcjonariuszom z okazji Dnia Patrona Służby Więziennej składamy najserdeczniejsze życzenia oraz gratulujemy wszystkim awansowanym!

 

Tekst: szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: st. kpr. Dawid Zenger

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej