17 stycznia br. kontrahenci, którzy zatrudniają osadzonych z bydgoskich jednostek penitencjarnych na zaproszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odwiedzili bydgoski areszt.

Zatrudnienie osadzonych i przebieg spotkania

W minioną środę miała miejsce wyjątkowa wizyta w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, która rzuca światło na unikalne partnerstwo firm zewnętrznych z bydgoskim aresztem, a tym samym pracą z osadzonymi. Osobiste spotkanie kontrahentów miało na celu lepsze zrozumienie warunków pracy oraz przyczyn, dla których firmy wybierają tę ścieżkę zatrudnienia.

Ppłk Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy powitał zebranych gości. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przedstawicieli firm, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w kwestii zatrudniania osadzonych. Zaznaczyli, że celem nie jest jedynie zaspokajanie potrzeb kadrowych, ale także wspieranie resocjalizacji oraz dawanie szansy na nowy start po opuszczeniu aresztu.

St. sierż. Joanna Elminowska, młodszy wychowawca działu penitencjarnego, zajmująca się na co dzień zatrudnieniem osób pozbawionych wolności przedstawiła prezentację odnośnie pracy skazanych. Przedstawiciele Aresztu Śledczego w Bydgoszczy omówili programy resocjalizacyjne i edukacyjne, które są dostępne dla osadzonych. Wspomnieli również o współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami jako kluczowym elemencie reintegracji społecznej.

Podczas dyskusji padły pytania dotyczące bezpieczeństwa, procedur zatrudniania oraz potencjalnych korzyści finansowych. Kontrahenci wyrazili zadowolenie z profesjonalizmu obsługi w areszcie oraz zauważyli, że osadzeni angażują się w pracę z zaangażowaniem, co przekłada się na korzystne rezultaty.

Zwiedzanie jednostki

W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak wygląda więzienie od środka oraz zaobserwować pracujących osadzonych, co pozwoliło im lepiej zrozumieć warunki pracy w takim środowisku. Warto zauważyć, że atmosfera była zaskakująco pozytywna, a osadzeni wykazywali się zaangażowaniem w wykonywane obowiązki.

Podsumowując wizytę kontrahenci wyrazili zadowolenie z inicjatyw resocjalizacyjnych oraz z możliwości zatrudniania osadzonych. Jednocześnie podkreślili, że to partnerskie podejście przynosi korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i społeczności lokalnej. Wizyta w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy stała się inspiracją do dalszych działań na rzecz reintegracji osadzonych poprzez współpracę z biznesem.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej