8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i oddziałach zewnętrznych łącznie służbę pełni 178 kobiet - w tym 141 „w mundurze”.

Siła kobiet

Kobiety od dawna odgrywały istotną rolę w służbach mundurowych na całym świecie, choć ich udział przez wiele lat był ograniczony. Jednakże, wraz z postępem społecznym i zmianami w kulturze organizacyjnej, kobiety stają się coraz bardziej widoczne i aktywne w różnych gałęziach służb mundurowych, takich jak Policja, Straż Pożarna, Wojsko, czy Służby Ratownicze, a także w Służbie Więziennej, która jest jedną z najbardziej sfeminizowanych służb mundurowych w Polsce. To właśnie ówczesna Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie umożliwiła kobietom pracę w swoich szeregach. Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. art. 3 jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach", a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszek. Inne formacje mundurowe dały możliwość służby kobietom dopiero kilka lat później.

Wiele kobiet w służbach mundurowych pełni niezastąpione role, przyczyniając się do zwiększenia różnorodności, elastyczności i skuteczności tych organizacji. Jedną z głównych zalet obecności kobiet w służbach mundurowych jest zwiększenie perspektyw i umiejętności w tych organizacjach. Kobiety mogą przynieść nowe spojrzenie na problemy społeczne, mając zdolność do nawiązywania relacji interpersonalnych i empatii. W Służbie Więziennej, gdzie komunikacja i współpraca są kluczowe, takie umiejętności mogą przynieść znaczne korzyści. Ich obecność może przyczynić się do poprawy wizerunku i zaufania społecznego.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

"W tym wyjątkowym Dniu, składam Paniom najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, uśmiechu i wszelkiej pomyślności. Wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym. Dziękuję Wam za współpracę i partnerstwo, za Wasze kompetencje i zaangażowanie, bez których nasza formacja nie mogłaby sprawnie działać."

- życzył ppłk Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podczas uroczystego poczęstunku zorganizowanego dla pracujących w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy kobiet.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Kinga Nowaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej