8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie łącznie służbę pełnią 166 kobiety, w tym 130 jako funkcjonariusze oraz 36 pracowników cywilnych.

Historia ustanowienia święta

Dzień Kobiet to święto ustanowione przez Międzynarodówkę Socjalistyczną w Kopenhadze w 1910 roku, jako dzień pamięci ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Dzień ten upamiętnia datę 8 marca 1908 roku, kiedy 15 tysięcy kobiet, pracownic nowojorskiej fabryki tekstylnej, podjęło strajk domagając się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy.

Kobiety w szeregach Służby Więziennej

Służba Więzienna to jedna z najbardziej sfeminizowanych służb mundurowych w Polsce. To właśnie Służba Więzienna jako pierwsza ze służb dopuściła do kadr funkcjonariuszki, co było związane ze wzrostem przestępczości wśród kobiet i nieletnich. Dało to możliwość stworzenia wówczas stanowiska ”dozorczyń”. W dekrecie Marszałka Józefa Piłsudskiego z 8 lutego 1919 roku „w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” powołującym Straż Więzienną jest zapis o „dozorcach” i „dozorczyniach”:

Art. 3 Na czele więzienia stoi jego naczelnik. W mniejszych więzieniach (aresztach) funkcje naczelnika więzienia pełnić może starszy dozorca. Oprócz naczelnika więzienia, personel więzienny stanowią: starsi dozorcy, dozorcy, starsze dozorczynie, dozorczynie, a w większych więzieniach ponadto pomocnicy naczelnika, inspektorzy, urzędnicy rachunkowi, techniczni, gospodarczy i kancelaryjni. W miarę potrzeby i na podstawie osobnych umów mogą być jeszcze czynni lekarze, duchowni i nauczyciele.

W 1935 roku uwzględniono specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej.

Kobiety w mundurze

Kobiety w bydgoskim areszcie i fordońskim oddziale zewnętrznym stanowią 34 % całej załogi. Zajmują one różne stanowiska, także te, które są związane z bezpośrednim kontaktem z osobami pozbawionymi wolności. Są one często wychowawcami, zajmują się zatrudnieniem skazanych, są psychologami, pełnią służbę w dziale ochrony, finansowym, kwatermistrzowskim, czy też na samodzielnych stanowiskach, np. obsługa sekretariatu. Mają one znaczący wpływ na kształtowanie relacji i atmosfery zarówno wśród osadzonych, jak i funkcjonariuszy, jak również wymiany poglądów, dobrych praktyk i doświadczeń. Ich kompetencje, odwaga i rzetelność wzbudzają podziw i szacunek kolegów ze służby. Bardzo często praca jest ich pasją, bez której nie wyobrażają sobie życia, a satysfakcja z dobrze wykonanych obowiązków rekompensuje cały trud.

Życzenia

"Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składam Paniom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości i wielu sukcesów w życiu zawodowym, jak też prywatnym. Dziękuję za współpracę i partnerstwo, za Wasze kompetencje i zaangażowanie, bez których nasza formacja nie mogłaby sprawnie działać."

 

mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
 

A może Ty chcesz służyć Rzeczypospolitej Polskiej? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

Aktualnie w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz podległym oddziale zewnętrznym prowadzony jest nabór na stanowiska: strażnika działu ochrony, młodszej pielęgniarki Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych, młodszego asystenta Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych, młodszej pielęgniarki zamiejscowego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Grudziądzu szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych.

Więcej informacji na temat prowadzonych naborów w Aktualności.

 

 

Tekst/ zdjęcie: st.szer.Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej